Har du styr på dit bilbudget?

Skrevet af Venus Hajem, analytiker og studentermedhjælper
Udgivet d. 13. februar 2023

 

De fleste kan nikke genkendende til, at der er styr på brændstofudgifter og den månedlige ydelse på billånet, når vi kigger på bilposten i budgettet. Men at have bil indebær flere udgifter, som både kan være af den faste eller variable slags. Man glemmer måske at tage højde for nye dæk, vejhjælp, afgifter, parkering eller andre småudgifter, som bilvask.

Derfor har vi samlet et overblik over de vigtigste poster i et bilbudget, så du kan få et styrket overblik over, hvad det reelt set koster at have bil.

Faste udgifter

Der hører en række faste udgifter med til at være bilejer, som du bør medtage i dit budget. Faste udgifter, er de udgifter som du betaler regelmæssigt (f.eks. månedligt eller kvartalsvist), og vi gennemgår her de tre mest gængse faste udgifter, som du bør inkludere i bilbudgettet.

Ansvars- og kaskoforsikring

Det er ved lov bestemt, at enhver bilejer skal have en ansvarsforsikring – altså en forsikring, der kort fortalt dækker over erstatningsansvar, hvis du skulle være indblandet i et uheld med din bil. En kaskoforsikring er til gengæld frivillig og dækker din bil, skulle den få en skade (som f.eks. en bilkabule). Der kan dog godt være et krav fra din låneudbyder eller leasingfirma, om at du tegner en kaskoforsikring.

Når du vil tegne forsikringerne, bliver priserne beregnet på baggrund af blandt andet din alder, antal år som bilist, bopæl, selve bilen, og hvor meget du kører. Dog kan forsikringspræmierne variere alt afhængigt af den enkelte udbyder, der tegner forsikringen. Det kan derfor være en god ide at indhente tilbud fra forskellige selskaber og sammenligne priserne. Vær opmærksom på, at selvrisikoen ved en sammenligning skal være så ens som muligt, inden det giver mening af sammenligne forsikringspræmien.

Ejerafgift

Som bilejer, opkræver SKAT en halvårlig ejerafgift, der er bestemt ud fra din bils vægt, brændstofforbrug eller CO2-udledning (alt afhængigt af bilens alder).

Tommelfingerreglen er, at ejerafgiften bliver lavere desto mere miljøvenlig bilen er. Af samme årsag er ejerafgiften typisk højest på dieselbiler, efterfulgt af benzinbiler, hybrider og slutteligt elbiler, som typisk har den laveste ejerafgift.

Da priserne overordnet afhænger af både første registreringsår, samt de tekniske egenskaber, er det nemmest at beregne og finde ejerafgiften inde på SKATs hjemmeside.

Vejhjælp

Det er altid en god ide at investere i vejhjælp, da du dermed er dækket, hvis f.eks. bilen punkterer, eller du får behov for starthjælp.

Når det kommer til nye biler, kan vejhjælp i mange tilfælde være inkluderet i en begrænset periode. Derudover tilbyder de fleste forsikringsselskaber muligheden for at tilkøbe vejhjælp.

Variable udgifter

Ud over de faste udgifter, hører der også variable udgifter til at have bil. De variable udgifter er dem, som ikke betales fast hver måned, men hvor beløbet varierer fra måned til måned. Det kan inkludere alt fra brændstof, som du ved der skal betales hver måned, til spontane udgifter, som påstår uventet.

Brændstof / el

Udgifterne til brændstof og el er selvfølgelig afhængige af priserne på brændstof/el, dit kørselsbehov, og hvor meget du kører.

De fleste bilejere, som kører på el, oplader bilen derhjemme (hvor udgiften inkluderes under husstandens elregning), eller har en abonnementsordning, hvor de kan oplade bilen udenfor hjemmet. På det seneste har det været således, at elpriserne er steget, hvilket har betydet, at det er blevet dyrere at lade sin bil op. De fleste udbydere har derudover hævet priserne på deres faste abonnementer.

Plugin-hybrider kører på en kombination af el og brændstof. Dette giver mulighed til at fordele udgifter en smule og benytte sig af det billigste.

De klassiske benzin- og dieselbiler, har også oplevet en generel prisstigning i 2022, som følge af krigen i Ukraine. Begge brændstoftyper toppede i juli 2022, og kom helt op over 18 kr/literen. Dog lader det til at de markant forhøjede priser har mistet pusten, og vi i 2023 kan se frem til et lavere prisniveau på brændstof.

Tidligere har udgifterne forbundet med brændstof og el været nogenlunde forudsigelige og nemme at medregne i bilbudgettet. På det seneste har dette ikke været tilfældet, grundet de store udsving i energipriserne. Det kan derfor være svært at lægge et realistisk budget, men det er altid bedre at budgettere for højt end for lavt.

Service

Det kommer nok ikke som en overraskelse, at din bil med mellemrum skal serviceres. Typisk skal din bil serviceres 1-2 gange årligt eller, ifølge FDM, når bilen har kørt et sted mellem 10.000 og 30.000 km.

Prisen på service afhænger både af bilmærket og det benyttede værkstedet. De fleste steder kan du, mod en fast månedlig betaling, tegne en serviceaftale. Ellers har de fleste bilmærker en garantiperiode på mindst to år.

Derudover må du forvente, at der med tiden også skal lægges flere penge til reparationsudgifter. Derfor skal der efterhånden også være luft i budgettet til, når bilen skal en tur forbi værkstedet.

Dæk

Dæk er den eneste kontakt bilen har til jorden. Det er derfor yderst vigtigt, at bilens dæk er i god stand og af god kvalitet. Det anbefales at man skifter mellem sommer- og vinterdæk i de respektive perioder. Ifølge FDM skal du forvente, at dækkene skal udskiftes for hver 35.000 km.

Men ikke nok med, at der er udgifter forbundet med køb af nye dæk, så skal du huske, at der også er udgifter i forbindelse med opbevaring og montering, hvis du ikke selv opbevarer dem eller kan skifte dem.

Diverse

Ud over de førnævnte variable udgifter, er der diverse udgifter forbundet med småting til bilen. Det er alt fra bilvask, nye viskerblade, sprinklervæske, parkeringsudgifter og lign. Disse småudgifter vælter ikke bilbudgettet hver for sig, men kan samlet godt blive en byrde. Det er derfor en god ide at inddrage en samlet post til disse.