Opkonvertering

Opkonvertering: Hvem, Hvad, Hvornår & Hvordan

Jesper Hansen, uvildig økonomisk rådgiver
Udgivet d. 12. april 2022

Det danske marked har på det seneste givet rigtig gode muligheder for opkonverteringer på låneomlægninger. Men det kan for mange virke som et fremmed begreb, som er svært lige at gribe an. Så vi har her lavet et kort blogindlæg, som kan guide dig igennem, hvad du bør vide om en opkonvertering.

Opkonvertering: Hvad?

Først så vil vi gerne forklare lidt om begrebet opkonvertering. En opkonvertering er når du omlægger dit lån, til et lån med en højere rente. Det kan måske lyde en smule ulogisk at omlægge til en højere rente, da det jo i princippet gør lånet dyrere at holde. Finten ligger dog i, at man opkonverterer, når der er mulighed for en kursgevinst - altså når kursen er højere end på dit nuværende lån. På den måde, skærer du en god luns af din restgæld, og kan f.eks. blive hurtigere gældfri.

En opkonvertering kan også krydres med evt. prisstigning på din ejendom, så du ikke blot kan få en kursgevinst ved omlægning, men også få et højere realkreditlån, pga. din boligs værdi er steget. Muligheden kan bruges til f.eks. at nedbringe anden dyr gæld eller muliggøre andre projekter man måtte have.

Opkonvertering: Hvem?

Har du i dag en rente op mod 3% så er det meget aktuelt for dig at få set på at opkonvertere. Det er endda meget tæt på at være aktuelt for dig som har 3,5 % fastforrentet lån at se på mulighederne for opkonvertering også. Generelt anbefaler vi boligejere, som har erhvervet fast ejendom indenfor de seneste 3-4 måneder, at være særlig opmærksom på deres muligheder, hvis de i dag har fastforrentet realkreditlån.

Skal vi snakke opkonvertering?

Snak med en rådgiver

Opkonvertering: Hvornår?

Som sagt, så er en opkonvertering relevant når renten på markedet er højere end dit lån. Det er dog ikke det eneste man skal tage højde for. En opkonvertering giver kun mening, hvis man forventer at renterne vil falde igen. Når man har opkonverteret gør man det med en forventning om at skulle omlægge sit lån igen inden længe, til en lavere rente igen. Ellers så vil de højere renter nemlig langsomt 'spise' kursgevinsten op - og så kan det jo ikke betale sig. Der er altså et element af spekulation involveret i en opkonvertering. Strategien for en opkonvertering er derfor rigtig vigtig at få lagt, ud fra forventningerne til rentemarkedet, men også den situation man står i, i forhold til hvor længe man forventer at eje den pågældende ejendom. Det essentielle er dog, at der bliver lagt en fornuftig strategi for, hvornår man igen skal forvente at omlægge sit lån.

Som tommelfingerregel, så skal man begynde at være særlig opmærksom på sine muligheder for omlægning af lån, allerede ved 1 % points forskel i rente. Lånets størrelse og optagelseskurs er bl.a. afgørende faktorer for, hvornår omlægningen kan være særlig attraktiv.

Opkonvertering: Hvordan?

Helt præcist hvordan du omlægger dit lån, kommer an på din bank eller realkreditinstitut. Du kan enten kontakte dem, for at høre om deres bud på en mulig opkonvertering, eller du kan tage fat i din lokale BoFinans rådgiver og få vores uvildige bud på det.

I grove træk foregår en opkonvertering hos os på den følgende måde: Vi sammenligner dit nuværende lån med markedsvilkårene, for at se om det giver mening for dig at opkonvertere dit lån. Herefter lægger vi en skræddersyet strategi for, præcis hvordan din opkonvertering bør se ud, inklusiv hvordan markedsvilkårene skal se ud før du vil nedkonvertere igen. Vi tager fat i banken eller realkreditinstituttet og forhandler de bedste vilkår for dit nye lån, og sørger for en gnidningsfri omlægning. Herefter sætter vi dit nye lån til overvågning, så vi kan finde det rette tidspunkt for din nedkonvertering, som vi selvfølgelig også klarer med dit pengeinstitut.