Barsel og økonomi - Hvad skal du vide?

Skrevet af Venus Hajem, analytiker og studentermedhjælper
Udgivet d. 7. februar 2023

 

Hvad vil der ske med jeres økonomi, når I går på barsel? Der er mange spørgsmål og faktorer at forholde sig til, hvis man vil have styr på økonomien, inden den lille guldklump kommer til verdenen. Vi giver her et godt overblik over, hvilken effekt et barn vil have på jeres økonomi.

Barselsdagpenge - Hvad siger loven?

Når det kommer til barsel, har du som lønmodtager nogle rettigheder, som din arbejdsgiver skal følge. Barselsorlovsreglerne specificerer følgende:

  • Mødre har ret til 4 ugers orlov før fødsel
  • Hver forælder har hver ret til 24 ugers barsel efter fødsel
  • Ud af de 24 uger, kan 11 af dem ikke overdrages til den anden forælder.
  • Ud af de 11 uger, skal 2 af dem afholdes i forbindelse med fødsel
  • De resterende 13 uger kan overdrages til den anden forælder

Din indkomst under barsel

En yderst vigtig faktor er, om du har ret til løn under din barselsorlov eller ej. Det er noget af det første, du bør følge op på, da løn under barsel kan have en stor betydning for, hvordan økonomien skal tilrettelægges.

Som lønmodtager burde du i din kontrakt, have et punkt der specificerer, hvor meget du får i løn under barsel. Nogle virksomheder tilbyder fuld eller delvis løn under hele barslen mens andre fuld eller delvis løn under noget af barslen. I følge funktionærloven, har du som minimum ret til halv løn i 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen.

Du kan derfor stå overfor en lønnedgang på flere tusinde kroner i flere måneder , hvilket, kommer til at have en effekt på husholdningens budget. Hvis den ene af jer tjener væsentlig mere end den anden, kan der være en økonomisk fordel i, at barslen bliver opdelt strategisk efter dette.

Ud over lønnedgangen er det vigtigt at huske, at barsel kan føre til færre penge indbetalt til pension, alt afhængig af, hvordan I er dækket. Det kan føre til et indhug i pensionen, hvis I ikke modtager fuld løn under barsel.

Barselsdagpenge

Hvis du er lønmodtager, har du ret til barselsdagpenge i den periode under din barsel, hvor du ikke modtager løn. Din barselsdagpengesats er afhængig af din normale lønindkomst. Er du selvstændig eller på overførselsindkomst, er du berettiget til barselsdagpenge under hele din barsel. Hvis I modtager hel eller delvis løn under hele din barsel, kan ydelsen være mindre eller slet ingen.

Et nyt budget

Inden den lille kommer til verden, er det en god ide at lægge et budget for de kommende måneder, så der er styr på det hele. Med et barn følger nemlig forskellige, nye udgifter både på kort og lang sigt. De første år af et barns liv kræver en masse udstyr, og det skal tages i betragtning.

Hvad koster et barn?

Et barn koster omkring 1 million kroner, indtil det fylder 18 år, hvilket svarer til ca. 55.000 kr. om året, eller ca. 4.600 kr. om måneden.

Det inkludere både de helt basale udgifter til det forøgede vand og el forbrug, samt babyudstyr, forsikringer, daginstitutioner, fritidsaktiviteter, tøj, osv.

Økonomiske tips til din barselsøkonomi

Vil du gerne have nogle konkrete tips til, hvordan du kan forbedre din barselsøkonomi? Så læs vores blogindlæg: 5 tips til en styrket økonomi under barsel. Her giver vi en håndfuld tips og trick til, hvordan du øger dit rådighedsbeløb under barslen, og hvordan du finder gode besparelser i din hverdag.