Stor usikkerhed på rentemarkedet

Jesper Steentofte Hansen, indehaver og økonomisk rådgiver BoFinans
Udgivet d. 27. juni 2022

Urolighederne i Ukraine har i den grad haft en stor effekt på økonomierne rundt omkring i verden. De finansielle markeder har været afsindigt turbulente, og har medført en lang række prisstigninger, blandt andet på brændstof, korn og energi. Inflationen har den seneste tid været stærkt stigende, og diverse instanser har arbejdet på højtryk for at holde økonomien under kontrol. Efter inflation følger der ofte en recession, og der har været stor fokus på at blødgøre den hårde økonomiske landing der kan følge med sådan en recession.

De seneste PMI tal for både Eurozonen og USA har vist et større fald i aktivitetsniveauet for de respektive markeder end forventet. PMI tallet for Eurozonen er faldet fra 54.6 i maj, til 52 her i juni (det laveste i 22 måneder). Frygten for en hård recession som følge af disse lave PMI tal er derfor blevet markant større. Indkøbscheferne i Eurozonen har ligeledes rapporteret, at de oplever et stigende tab af indkomne ordrer for juni måned - samtidig med at produktionsomkostningerne fortsat stiger. Derudover er den vækst man har oplevet i nyansættelser stagneret, grundet de usikre fremtidsudsigter.

Hvad er PMI?

PMI står for 'Purchasing Managers' Index'. Det afspejler hvordan indkøbscheferne i diverse selskaber vurderer den økonomiske situation og dens umiddelbare fremtid.

Rentestigningerne er midlertidigt sat på pause

Den store usikkerhed har blandt andet forårsaget at de ellers stærkt stigende renter på realkreditlånene er faldet tilbage de seneste dage. Flere realkreditinstitutter har ellers haft planlagt at åbne op for 5% lånene i løbet af de sidste par dage, men grundet de lave PMI tal skete dette dog ikke. Der er simpelthen for stor usikkerhed på markedet.

Vil du have råd om, hvordan du bør forholde dig til inflationen?

Snak med en rådgiver

Dog er forventningerne stadigvæk at renter vil stige for at dæmpe de "skyhøje" inflationstal vi står overfor. Vores anbefaling er derfor at følge rentemarkedet meget tæt, og undersøge sine muligheder for at lave en såkaldt opkonvertering af sine lån. Har man på nuværende tidspunkt et fastforrentet realkreditlån til en væsentlig lavere rente (f.eks. 1.5% eller 2%), kan man nemlig sparre mange penge på sin restgæld ved midlertidigt at omlægge sit lån til en højere rente (for så at nedkonvertere igen, når renterne falder).