Sådan beskattes dine investeringer

Lene Bjerring, partner og økonomisk rådgiver hos BoFinans
Udgivet d. 2. marts 2021

Der findes forskellige beskatningsformer for, hvordan din investering beskattes. Vi har lavet en  hurtig oversigt over, hvordan beskatning er på henholdsvis frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler.

Beskatning af Pension

Pensionen er der, hvor man med 15,3 procent finder den laveste skattesats, så jo flere midler man kan placere her, jo flere beholder man i sidste ende til sig selv. Pensionsopsparingen beskattes særskilt med pensionsafkastskatten (PAL) og beskattes efter lagerprincippet, hvor dit pengeinstitut hvert år beregner og automatisk trækker skat af afkastet af din pensionsopsparing. Lagerprincippet betyder, at man hvert år betaler skat både af realiserede og urealiserede afkast. Uanset om du har solgt eller ej, skal du altså betale skat af afkastet. I modsætning hertil er realisationsprincippet, hvor man først betaler skat af afkastet den dag, man sælger. Derudover har pensionen naturligvis den begrænsning, at man binder pengene til langt ude i fremtiden, så der er flere forhold at tage stilling til end blot laveste skattesats.

Beskatning af Frie Midler

Investering for frie midler har ikke samme begrænsning som pensionen. De frie midler kan netop bruges, når du ønsker det. Til gengæld findes de højeste skattesatser på afkast her. Afkast af frie midler beskattes enten som aktieindkomst (ved investering i aktier og aktiebaserede investeringsforeninger) eller som kapitalindkomst.

Ved aktieindkomst gælder det, at det realiserede afkast samt løbende udbyttebetalinger beskattes med 27 procent op til en grænse på 56.500 kroner og 113.000 kroner for ægtepar. For aktieindkomst, der ligger ud over denne grænse, er beskatningen 42 procent. Aktieindkomst anses både som udbytter samt gevinst (fortjeneste) ved salg.

Afkastet beskattes som kapitalindkomst, hvis der er tale om investering i blandt andet obligationer, obligationsbaserede investeringsforeninger, udvalgte ETF’ere samt akkumulerende investeringsforeninger. Kapitalindkomst beskattes med 25 og 42 procent og afgøres i øvrigt af den personlige indkomst, så den endelige beskatning er afhængigt af den samlede situation for de afkast der behandles som kapitalindkomst, personlig indkomst og eventuelle renteudgifter.

Vil du vide mere om investering?

Snak med en rådgiver

Beskatning af Selskabsmidler

Når det gælder selskaber og virksomhedsskatteordningen, beskattes al afkast med 22 procent. Virksomhedsskatteordningen er blevet gjort mere fleksibel over årene, og det er blevet muligt at investere i enkeltaktier og aktiebaserede fonde, hvis man forinden indskyder pengene på en kapitalforsikring, også kaldet en §53A-ordning.

Seneste nye skattemiljø er aktiesparekontoen, hvor skattesatsen er 17 procent, og her sker beskatning efter lagerprincippet – fuldstændigt som i selskaber, pensioner og virksomhedsskatteordninger. Selve skatteprocenten er attraktiv, men til gengæld er der et øvre loft på 100.000 kroner for indskud på aktiesparekontoen.

Viden baner vej for den rette beslutning

Som ovenstående viser, er mulighederne mange, men basal viden om de forskellige skattemiljøer og de to beskatningsprincipper (lagerprincippet og realisationsprincippet) hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger. Ofte er det en god ide at konsultere en økonomisk rådgiver med forståelse for fordele og ulemper ved de forskellige skattemiljøer. Der er fordele og ulemper ved alle mulighederne, og meget afhænger i virkeligheden af, hvornår du skal bruge pengene. Er du i tvivl? Kontakt os for skræddersyet rådgivning om, hvilken investeringsform der fungere bedst for netop din situation.