ÅOP

ÅOP - Hvad er det?

Morten E. Hansen, partner og økonomisk rådgiver hos BoFinans
Udgivet d. 14. august 2020

ÅOP står for 'årlige omkostninger i procent'. Tallet er et udtryk for, hvor dyrt lånet er for dig at have, og er med til at gøre lånets faktiske omkostninger mere overskuelige. Det inkluderer alle de omkostninger, du har i forbindelse med lånet i ét tal. Hvis ÅOP’en for dit lån er  på 25 %, skal du altså betale 25 % af det lånte beløb om året for at kunne låne det pågældende beløb.

Hvad inkluderer ÅOP?

ÅOP omfatter både lånets engangsomkostninger og  de månedlige omkostninger. Engangsomkostninger inkluderer gebyrer, der kun skal betales én gang, så som tinglysningsafgifter, opstartsgebyrer, provision, m.v. Når vi taler månedlige ydelser, taler vi typisk renter, renters rente, administrationsgebyrer og diverse betalingsgebyrer.

Hvorfor bruger man ÅOP?

Det være rigtigt svært at gennemskue, hvilket lån der er mest fordelagtigt. Det er her ÅOP kan være et nyttigt værktøj. Ved at konvertere lånenes omkostninger til et procenttal, kan lånene nemmere sammenlignes. Som hovedregel, er en lavere ÅOP bedre, da det indikerer et billigere lån. Det er dog vigtigt at huske, at ÅOP'en ikke er alt bestemmende for, om et bestemt lån er mest fordelagtigt for dig.

Hvornår bruger man ikke ÅOP?

Det er ikke altid, at ÅOP'en på et lån er retvisende for, om lånet er fordelagtigt for dig, eller ej. Det kan nemlig også komme an på andre nøgletal, så som lånets løbetid. ÅOP'en tager ikke højde for lånets forskelle i afdragsprofiler (e.g. om der er afdragsfrie perioder), løbetid, renterisiko eller konverteringsrettigheder. Det betyder at ÅOP ikke kan bruges til nøjagtigt at sammenligne to lån med store forskelligeheder på disse områder.

Eksempel: Kort vs. Lang løbetid

Det er vigtigt at være opmærksom på, om lånet har en kort eller lang løbetid, når du kigger på ÅOP'en. Lån med lang løbetid har typisk en lavere løbetid end lån med kort løbe tid. Dette er et resultat af, at ÅOP udregner omkostningerne fordelt ud på et helt år. Hvis lånet har en kort løbetid, på f.eks. 3 måneder, kan lånets ÅOP virke højere, end hvad påvirkningen rent faktisk er. Du kan derfor ikke bruge ÅOP til at sammenligne fordelagtigheden på to lån med vidt forskellige løbetider. Det kan ses i eksemplet her:

Mybanker ÅOP eksempel

I dette eksempel, skal du betale mere tilbage på Lån B, på trods af det har den laveste ÅOP. Her vil det derfor være mest fordelagtigt for dig at tage Lån A med en løbetid på 6 måneder, på trods af den højere ÅOP.