Årsopgørelse blog

Få styr på årsopgørelsen 2021

Ina Vilbroe Larsø, indehaver og økonomisk rådgiver BoFinans
Udgivet d. 14. marts 2022

Fra i dag af er det muligt at se din årsopgørelse for 2021 i TastSelv på SKATs hjemmeside. Mange går med en smule sved på panden i dagene op til udgivelsen af årsopgørelsen, den kan nemlig fremkalde enten jubel eller frustration. Der er kommet en ny app: Skatteguiden, der kan give dig en indikation af resultatet lidt tidligere, men det endelige resultat ses først når årsopgørelsen frigives.  Det er vigtigt at du tjekker din årsopgørelse igennem, og får den rettet ordentligt til - det kan f.eks. betyde at du skal betale mindre tilbage end forventet. SKAT får automatisk de fleste informationer om dig fra f.eks. din bank, SU-kontoret, og din arbejdsgiver. Dog er der visse ting, som du selv skal oplyse til skat. Vi giver her et overblik over de vigtigste poster, du selv har ansvaret for at indberette til SKAT. Ændringer kan indberettes frem til 1. maj.

1. Kørselsfradrag

Har du mere end 12 km mellem dig og dit arbejde? Så er du berettiget til kørselsfradrag, uanset om du bruger bilen, toget, bussen eller cyklen til at komme til og fra arbejdet. Det gælder for alle typer lønnet arbejde, som du betaler AM-bidrag af, også løntilskudsjob, lønnet praktik, eller studiejob. Du for fradrag for de dage, hvor du rent faktisk kører til og fra arbejde. De dage hvor du er på kursus, er syg, eller arbejde hjemmefra kan du altså ikke få fradrag for. Kørselsfradraget er let at rette - så længe du har styr på, hvor mange dage i løbet af året du har kørt frem og tilbage fra din arbejdsplads. Du indtaster blot din hjemme- og arbejdsadresse, samt det antal dage du har haft med kørsel. Så regner SKATs hjemmeside selv dit kørselsfradrag ud.

2. Håndværkerfradrag og servicefradrag

Hvis du har haft håndværkere på besøg, som har lavet boligforbedringer eller havearbejde, eller servicefolk som har rengjort boligen eller passet dine børn, så kan du have ret til fradrag. Disse fradrag ligger ca. på 26% (dog med en øvre grænse på 25.000 kr.), og du kan derfor f.eks. spare 1.300 kr. i skat, hvis du har haft en håndværks- eller serviceydelse på 5.000 kr. Der er dog meget specifikke regler for, hvad du kan få fradrag for. Det kan du læse mere om her. Generelt set skal arbejdet være udført i løbet af 2021, og senest være blevet betalt d. 28. februar, for at du kan få fradrag på ydelsen. Derudover kan du kun få fradrag for arbejdslønnen for det udførte arbejde, og ikke de materialer der har måtte indgå.

OBS: Det forventes, at folketinget vedtager, at håndværkerfradraget afskaffes. 1. april 2022. Det har betydninger for din årsopgørelse for 2022.

3. Salg og køb af aktier og værdipapirer.

To ting er vigtige at huske, hvis du har investeret dine penge i aktier og værdipapirer i løbet af 2022. For det første skal du betale skat af den gevinst du har fået ved salg af aktier og værdipapirer. Gevinsten beskattes som aktieindkomst, of du betaler 27% i skat af de første 56.500 kr. du har vundet og 42% for de resterende gevinster. For det andet kan du trække tabet fra i skat, hvis du har haft tab ved salg af aktier. Husk dog, at du skal have oplyst SKAT om købet af aktien eller værdipapiret, før du vil kunne få tabet trukket fra. Det er altså dit ansvar at tjekke, om Skattestyrelsen har alle de korrekte oplysninger. Ligesom ved håndværker- og service fradraget, er der en række specifikke regler for, hvordan SKAT forholder sig til dine aktier og værdipapirer. Dem kan du læse mere om her.

Vil du have råd om din økonomi?

Snak med en rådgiver

4. Deleøkonomi

Har du i løbet af 2021 delt, byttet, lejet eller solgt opgaver og varer til andre, kan det have betydning for din skat. Har du f.eks. udlejet en bolig, skal du betale skat og moms af indkomsten - uanset om det er gennem AirBnB, en boligportal, etc. Det samme gælder, hvis du har udlejet et køretøj (e.g. bil eller campingvogn). Har du dog været del af en samkørselsordning, er indkomsten skattefri, så længe du ikke tjener mere mere end medpassagerens andel af omkostningerne ved kørslen. Har du solgt ud af f.eks. dit eget tøj eller dine egne møbler, behøver du heller ikke betale skat af indkomsten. Det gælder dog ikke, hvis du sælger ting, som er blevet købt med henblik på at sælge videre - så er indkomsten nemlig skattepligtig.

5. Børnebidrag og ægtefællebidrag

Betaler du børnebidrag til dine børn under 18 år, kan du få fradrag på ca. 27%. Det sker helt automatisk, hvis du betaler gennem Udbetaling Danmark - ellers skal du selv skrive dit bidrag manuelt ind på årsopgørelsen. Hvis i som forældre har fælles forældremyndighed over barnet, er det kun den forældre som barnet ikke har folkeregisteradresse hos, som er berettiget til fradrag. Betaler du ægtefællebidrag, får du fradrag. Ligesom ved børnebidraget, sker fradraget automatisk hvis du betaler igennem Udbetaling Danmark. Modtager du derimod ægtefællebidrag, så skal du betale skat af beløbet.

6. Renteudgifter af lån i udlandet

Hvis du har lån igennem udenlandske banker, f.eks. Norwegian Bank, bliver de renteudgifter du har igennem disse lån ikke indberettet automatisk til SKAT. Du har dog ret til fradrag på disse udgifter, og skal derfor selv indtaste disse udgifter i TastSelv for at få fradraget. Da renterne på de udenlandske lån typisk ligger i den høje ende, er en klar anbefaling herfra, at du husker at få det gjort. Det beløb du skal indberette, finder du på din årsoversigt fra din bank, hvor det er udspecificeret, hvilke felter i oversigten der skal benyttes til indberetningen.

Vil du vide mere om din årsopgørelse, så er der meget information at finde på SKATs egen hjemmeside.