BoFinans hjalp A/B Frydendal ud af finanskrisen

Ovenpå finanskrisen i 2008 kom A/B Frydendal i økonomisk knibe. Deres udvej blev at kontakte BoFinans, hvilket viste sig at være særdeles fordelagtigt for dem.

Når ejendommene kræver mere vedligeholdelse end forventet

A/B Frydendal er en mindre andelsboligforening med blot 23 lejligheder. Bygningerne stod indflytningsklar i år 2005 og kan dermed fortsat betegnes som nye. Netop, fordi der er tale om nybyggeri, havde foreningens bestyrelse en klar forventning om, at vedligeholdelsesposten blot ville optage en ganske lille del af budgettet.

Det viste sig dog, at foreningen alligevel fik mange vedligeholdelsesudgifter. Derudover mødte foreningen den udfordring, at bygherren blev tvangsopløst og efterlod foreningens bestyrelse alene med ansvaret for vedligeholdelserne.

Skal BoFinans også hjælpe jeres andelsboligforening?

Bliv kontaktet af en rådgiver

Finanskrisen ramte også A/B Frydendal

Finanskrisen ramte alle – også andelsforeninger, og dét ramte blandt andet ‘A/B Frydendal’, som i forvejen var udfordret økonomisk.

Det var derfor svært for ’A/B Frydendals’ bestyrelse at overskue de store udgifter i forbindelse med renoveringen. Derfor henvendte de sig til BoFinans for vejledning til, hvordan foreningen kunne overleve finanskrisen uden af tilsidesætte de tiltrængte renoveringer.

BoFinans forhandlede en kassekredit

Efter at BoFinans blev sat ind i ’A/B Frydendals’ problemer, fik BoFinans fuldmagt til at forhandle med banker og realkreditinstitutter på vegne af foreningen.

Vi kommer frem til, at andelsforeningen skal have en kassekredit og får forhandlet en god aftale med banken. Derudover forhandler vi en reducering af bidragssatsen på foreningens realkreditlån, så de kan spare ca. 160.000 kr. årligt. Dét giver plads i budgettet til istandsættelser og reparationer, som tidligere har trukket tænder ud.

Ved at få nye, neutrale øjne på foreningens økonomi er ‘A/B Frydendal’ i dag kommet på ret køl. Der er igen råd til at vedligeholde bygninger, så andelshaverne i de 23 andelsboliger kan undgå at bekymre sig om økonomien i foreningen.

Hvis din andelsboligforening har behov for uvildig rådgivning i håndtering af gæld, lån eller andet, kan I læse mere her.