Portræt af Tim Kristensen

Hvor er renten på vej hen?

Tim Kristensen, Uvildig Økonomisk Rådgiver
Udgivet d. 19. januar 2023

Efter et år med markante rentestigninger, toppede renten i sidste kvartal af 2022 på 6%. Mange valgte derfor i løbet af 2022 at opkonvertere deres fastforrentede lån, for at opnå en solid kursgevinst. Efterfølgende er renten faldet til 5%, og ikke alle nåede at ride med på omlægningsbølgen, da renten lå på sit højeste. Mange står derfor i dag med tanker om, om det er for sent at ride med på bølgen, og om det kan betale sig at vente på chancen for at ride på en ny bølge, hvis 6% lånet genåbner. Svaret på disse spørgsmål kommer dog an på én vigtig prognose: Vil renten stige eller falde?

Prognoserne siger: Renten vil stige

Der er i øjeblikket forventninger til, at renten vil stige til 6% inden for den nærmeste fremtid. Disse forventninger er baseret på, at inflationen stadigvæk lægger et hårdt pres på verdensøkonomien (og derved også befolkningens privatøkonomier) og at centralbankerne forventes at hæve renterne, for at bekæmpe dette pres. Rentehævninger er nemlig en fast del af centralbankernes værktøjsbælte, når inflationen når et niveau, som anses som skadeligt for økonomien.

Hvordan påvirker rentestigninger inflationen?

Inflation betyder i daglig tale, at priserne på dine varer stiger. Priserne stiger, fordi der er en skævvridning imellem udbud og efterspørgsel. Forsyningskriserne, som især er forårsaget af coronanedlukningerne og krigen i Ukraine, har presset udbuddet på en længere række varer i bund. Samtidigt er efterspørgslen på samme varer er skudt i vejret, som følge af, at forbrugerne har flere penge mellem hænderne, grundet den ekspansive pengepolitik, som politikkerne og centralbankerne førte ud i livet, for at stimulere markedet ovenpå coronapandemien.

Formålet med centralbankernes rentestigninger er at bremse forbrugernes købefest, og derved mindske efterspørgslen på markedet. Dette vil i teorien nedbringe skævvridningen mellem udbud og efterspørgsel, og derved de massive prisstigninger vi har oplevet i 2022.

Skal jeg omlægge nu eller vente?

Der er aldrig garanti for, at de forventninger eksperter har til renten vil gå i opfyldelse. Om det er en god idé for dig at opkonvertere dit boliglån i dag, hvor renten ligger på 5% til en god kurs, eller om det er bedre at vente på om 6% lånet kommer i spil igen, kommer an på din risikovillighed.

Du skal omlægge nu hvis...

...du gerne vil være på den sikre side. En opkonvertering til de nuværende 5% lån, vil nemlig sikre dig en god kursgevinst - dog siger du samtidig nej til den potentielle mulighed for en endnu større gevinst, hvis 6% lånet genåbner. En omlægning på nuværende tidspunkt vil give mening for dig, hvis ordsproget 'en fugl i hånden er bedre end ti på taget' rammer plet hos dig.

Du skal vente med at omlægge hvis...

...du gerne vil have chancen for at få mest muligt ud af din boligøkonomi. Jo højere renten er på de nye lån, jo lavere er kursen på dit gamle lån. Derved kan du opnå en større kursgevinst hvis du omlægger til et 6% lån fremfor 5% lånet. At vente med at omlægge, giver god mening for dig, hvis ordsproget 'Intet vover, intet vinder' rammer plet hos dig.