Bør jeg kurssikre mit boliglån?

Helle Buch, Uvildig Økonomisk Rådgiver
Opdateret d. 20. oktober 2022

Hvad er en kurssikring?

Når du laver en kurssikring af dit realkreditlån, går du ind og låser kursen på et lån du i princippet først optager på et senere tidspunkt. Det er oftest aktuelt når du vil købe en bolig, som f.eks. først har overtagelse om et halvt år. Du betaler i bund og grund realkreditten et beløb for, at hvis renten på dit lån stiger og kursen på obligationen derfor falder, så er det realkreditten der dækker det kurstab der vil være.

Hvorfor skal jeg kurssikre?

Om du skal kurssikre dit realkreditlån eller ej kommer i høj grad an på, hvor risikovillig du er som person. Har du en meget stærk økonomi, og er villig til at gamble lidt med dit lån, så behøver du nødvendigvis ikke lave en kurssikring på lånet. Har du det derimod bedst når din økonomi har trygge og stabile rammer, så vil det være vores klare anbefaling at kurssikre. Ved en kurssikring ved du nemlig allerede nu, hvordan dine fremtidige boligudgifter vil se ud.

Bør du kurssikre?

Spørg en rådgiver

Vælger du ikke at kurssikre dit lån, risikerer du at markedet laver et større eller mindre udsving, som kan lægge et uventet pres på din boligøkonomi. Modsat ligger der også en chance for en bedre kurs på dit lån, og derfor kommer det an på hvor risikovillig du er omkring din økonomi, om du bør kurssikre eller ej.

Hvornår skal jeg kurssikre?

Det er især en god idé at sikre dit boliglån mod kursstab, når markedet er ustabilt. Et ustabilt marked giver nemlig risiko for større udsving i renter og kurser, som kan give dig et unødvendigt kurstab. Befinder markedet sig i en mere stabil periode, hvor udsvingene i renter og kurser er mindre sandsynlige, så er der flere, som vælger kurssikringen fra. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at udsving også kan ske på stabile markeder.