Inflationen i USA er fortsat faldende

Jacob Kyed, Studentermedhjælper & Analytiker
Udgivet d. 24. oktober 2022

Siden juni har inflationstallene været dalende på den anden side af Atlanten. Modsat resten af verden, hvor inflationen generelt set er stigende, så har USA oplevet et fald i inflationsniveauet gennem flere perioder.

Nu viser de nyeste tal for september endnu en periode med et fald i inflationsniveauet. Mere specifikt er niveauet faldet med yderligere 0,1 procentpoint sammenlignet med måneden før. Det amerikanske inflationsniveau ligger derfor på 8,2% i september måned.

Den relativt mindre stigning i inflationen sammenlignet med de sidste mange måneder er især båret af mindre prisstigninger inden for bl.a. brændstof, der faldt fra 25,6% prisstigning i august til 18,2% i september, og energi, der faldt fra en prisstigning på 23,8% i august til 19,8 i september.

Den faldende tendens siden juni, hvor inflationen toppede med 9,1%, fortsætter altså, hvilket også har gjort niveauet i september til det laveste i løbet af de sidste syv måneder. Vi må dog fortsat kigge langt efter inflationsniveauer på omkring 4-5%, hvilket er det niveau, der forventes at skulle til for at få rentestigninger til at stoppe.

Presset på de amerikanske forbrugere fortsætter således, dog bliver presset mindre og mindre for hver måned, der går – lad os håbe, at samme tendens også snart begynder at vise sig i det europæiske og bestemt også i Danmark.

Det amerikanske aktiemarked er også påvirket

Det faldende inflationsniveau på det amerikanske marked har også sat sine spor på aktiemarkedet. Heraf åbnede aktieindekserne NASDAQ Composite Index og Dow Jones Industrial Average, der kan betragtes som to ud af de tre største aktieindeks i USA, begge op d. 11. september med fald på omkring 1,5-2%, da det endelige inflationsniveau ikke levede op til forventningerne. Markedet kom sig dog over chokket og steg løbende igennem dagen.