Er nedsparing løsningen for dig?

Tim Kristensen, studiemedhjælper og økonomisk analytiker hos BoFinans
Udgivet d. 3. december 2021

Går du folkepensionsalderen i møde med en økonomi, som kan komme til at knibe i fremtiden? Så kan et nedsparingslån måske være løsningen for dig.

Når de fleste går på folkepension, falder indtægtsniveauet ofte, eftersom der ikke længere arbejdes, og der i stedet trækkes på de midler, der er blevet lagt til side og akkumuleret med tiden. Tommelfingerreglen på pensionsopsparingens størrelse hedder typisk, at du skal have 70-80% af din arbejdsindtægt i pension for at opretholde samme levestandard i din alderdom, som i arbejdsårene. Typisk vil det nødvendige rådighedsbeløb også være tilsvarende lavere, hvorfor det kan lade sig gøre at gå ned i indkomst.

Det er dog ikke alle, der har en stor nok pensionsopsparing til at leve det pensionsliv, som man drømmer om. Men pensionsopsparingen kan være mere end blot, hvad der står i din automatisk genererede PensionsInfo-rapport. Ejes fast ejendom, som måske både er steget i værdi siden anskaffelsesdatoen samtidig med at tilhørende gæld er blevet afdraget over tid, kan den opbyggede friværdi betragtes som supplerende pension. Det er nemlig muligt at supplere indtægt ved at låne op i ejendommen.

Vil du udnytte din friværdi?

Snak med en rådgiver

Mange pensionister ved dog ikke dette og får desværre oftest at vide i banken, at hvis de har brug for flere penge, skal de sælge deres faste ejendom og flytte i noget billigere. Med et nedsparingslån, er dette dog ikke nødvendigt. Hvis der er friværdi i din faste ejendom, er der mulighed for at du kan optage et realkreditlån eller få en kredit i netop ejendommens friværdi, som så fungerer som tillæg til pensionsudbetalingerne.

I BoFinans er vi eksperter i at finde gode løsninger samt at finde bankforbindelser, hvor kundens behov faktisk bliver prioriteret. Kontakt os for en uforpligtende og gratis snak omkring, hvordan et nedsparingslån kan forsøde din pensionstilværelse.

Et Eksempel:

Du ejer en ejendom med en værdi på 3.000.000 kr.

Du har pt. gæld i ejendom i form af eksisterende realkreditlån på 500.000 kr.

Du kan låne op til 60% af ejendommens værdi: 1.800.000 kr.

Med dette in mente, kan der lånes. 1.300.000 kr. yderligere i ejendommen, som kan anvendes til supplering af økonomi i pensionsalderen, helt som du selv ønsker det. Altså vil du i nævnte eksempel være i stand til at supplere din folkepension med 130.000 kr. årligt, netto, i 10 år frem og svarende til 10.833 kr. pr. md. eller over 30 år med 43.333 kr. årligt svarende til 3.611 pr. md.