Bidragssats eller rentetillæg - Hvad er forskellen?

Lene Bjerring, Uvildig Økonomisk Rådgiver & Partner
Opdateret d. 27. oktober 2022

Har du lagt mærke til, at der på nogle lån er en bidragssats, mens der på andre lån er et rentetillæg? Flere undrer sig over, om det betyder det samme, eller om der er forskel på dem. Det korte svar er, at de i princippet dækker over den samme type udgift, men at bidragssatser hører til realkreditlån, mens rentetillæg hører til bank-boliglån. Det kommer derfor an på låntypen, om du skal betale bidragssats eller rentetillæg. Vil du gerne vide mere, kan du læse videre og blive klogere på bidragssatser og rentetillæg.

Hvad er en bidragssats?

Bidragssatsen er den løbende omkostning, som du betaler til dit realkreditinstitut for at have dit realkreditlån. Men hvorfor betaler du egentlig en bidragssats? Når du optager et realkreditlån, så bliver der på dine vegne solgt obligationer med sikkerhed i din ejendom, svarende til dit lån. Du betaler derved renter til ejeren af obligationen samt et bidrag til realkreditinstituttet. Bidraget dækker over de omkostninger som realkredittens har ved at udbyde dig lånet, blandt andet omkostningerne ved at formidle lånet mellem dig og obligationsejeren. Hvor meget du skal betale i bidragssats, er op til dit realkreditinstitut, og det bliver typisk sat efter, hvor stor en andel af din boligs værdi, som er belånt.

Hvad er et rentetillæg?

Det er ikke kun realkreditinstitutterne som udbyder lån i din ejerbolig. Du kan også låne pengene i banken, som udbyder boliglån. Når du tager et boliglån, vil der som hovedregel stå et rentetillæg på dine papirer og ikke en bidragssats. Dog er det, ligesom ved realkredittens bidragssats, en omkostning, som dækker bankens udgifter ved at tilbyde dig lånet, udover de renter du betaler.