Om BoFinans 

BoFinans blev stiftet i 2005 af Jesper Steentofte Hansen med målet at gøre noget for andre ud fra devisen “du kan tjene penge ved at spare penge”.

I dag består BoFinans af 14 afdelinger med professionelle, uvildige, økonomiske rådgivere. Vi hjælper blandt kommuner og deres borgere, andelsboligforeninger, virksomheder (store som små), samt private med uafhængig økonomisk rådgivning. Således er vi godt på vej til at danne et stærkt landsdækkende netværk. Derfor er vi altid klar til at hjælpe folk i hele Danmark med besparelser og smartere økonomiske løsninger.

Vi er 100% uvildige 

At vi er uvildige betyder, at vi ingen bagvedliggende interesser eller motiver har med vores rådgivning. Vi har ikke aftaler med banker og kreditinstitutter, og vores eneste ønske er at skabe det bedste resultat for dig som kunde.

Med uvildig rådgivning er du derfor sikret konkurrencedygtige vilkår på markedet. Samtidigt går alle fordele, rentebesparelser og mulige økonomiske gevinster fra långiver eller formidler til dig.

Det er med andre ord udelukkende dine interesser, der er i centrum. Vi tager derfor kun din sag, hvis du har mulighed for at opnå betydelige fordele og kontante gevinster. Det er din sikkerhed for en rentabel investering. Du kan læse mere om vores ydelser her.

BoFinans DNA

  • Vores honorarer skal altid være realistiske og acceptable ift. den værdi ydelser og løsninger har haft for kunden, og ift. de ressourcer BoFinans har bidraget med. 
  • Vi er den uvildige rådgiver, der ikke har økonomisk interesse i at anbefale bestemte finansielle institutioner frem for andre. 
  • Vi vil på omkostningssiden være en gevinst ved køb af fast ejendom, ved låneomlægninger og andre økonomiske dispositioner. 
  • Kundens succes er vores succes. 
  • Vores rådgivning skal altid være etisk, moralsk og lovmæssigt uantastelig. 
  • Vi medvirker ikke i svig og gældsundragelse. 

BoFinans har Finanstilsynets tilladelse til at yde Finansiel Rådgivning.