Inddrag investorer til nedbringelse af gælden

Uanset hvad der har ført jer til en situation, hvor I har behov for at få ændret i jeres finansiering, så står vi klar til at hjælpe.

Det første sted, andelsboligforeninger typisk begynder at spare, er på vedligeholdelse af ejendommen, da det er et nemt og hurtigt sted at sætte ind. Dette går dog ikke i det lange løb – hvilket andelsboligforeningen ’Vester 2006’ er et godt eksempel på:

Andelsboligforeningen Vester 2006 havde gennem en længere periode haft en presset økonomi. Det skyldtes blandt andet en dyr renteswap. De økonomiske udfordringer kunne løses, da en entreprenør viste interesse i at opkøbe loftrummene, og omdanne dem til ejerlejligheder.

Banken stillede sig kritiske over for projektet og opsatte en række krav og betingelser, der gjorde det umuligt for andelsboligforeningen at gennemføre handlen. Bestyrelsen kæmpede en lang og sej kamp, men måtte til sidst give op. Derfor valgte de at henvende sig til BoFinans for hjælp. Efter en lille måneds forhandlinger havde vi forhandlet en ny aftale med en anden bank, der muliggjorde handlen med den interesserede entreprenør samt sparrede foreningen 110.000 kroner årligt.

Har jeres andelsboligforening ligesom ’Vester 2006’ sparet på vedligeholdelse, kan det være en mulighed at få uvildige øjne på økonomien. Om løsningen ender med salg af loftrum eller noget helt andet, det må tiden vise.

Hvis I vil høre mere, så kontakt os via nedenstående formular: