Bestyrelse og forening

Bestyrelsesarbejdet i andelsboligforeninger tages seriøst og der udføres et stort stykke arbejde, det er her ansvar for andelsboligforeningens daglige drift foregår og der er mange opgaver.

Alle beslutninger, der går ud over den daglige drift af andelsboligforeningen, skal typisk fremlægges til godkendelse på den ordinære eller en ekstraordinær generalforsamling og det er godt at have forberedt materiale grundigt til alle andelshavere inden general forsamlingen. BoFinans hjælper ofte andelboligforeningens bestyrelse med det materiale der skal fremlægges når der skal etableres nye lån i regi af foreningen eller i forbindelse med forslag om at omlægge lån.

Jeres administrator holder måske øje med jeres lån i ejendommen, BoFinans har god erfaring med at blive trukket ind specifikt for at kigge på foreningens lån og ofte er administrationen enig i, at BoFianns har en bredere og mere dybdegående viden og dermed kan sikre besparelser for hele foreningen.

Vi har lavet et par artikler som primært henvender sig til de beslutning der bedst sikre økonomisk styring af foreningen: