Andelsboligforening - Find den optimale finansiering

I en andelsboligforening er man mange, som skal blive enige om en finansiering og der kan ofte være mange forskellige holdninger. I vores optik er det vigtigt at finde et gyldent kompromis, som har hovedvægten på, at sikre en god og stabil økonomi i foreningen, fremfor at få det billigste lån her og nu. Vi hjælper med den økonomiske dialog - både internt i andelsboligforeningen og externt med banken eller kreditforeningen. Med en uvildig rådgiver fra BoFinans står I stærkere, da vi med vores ekspertise kan sikre jer en bedre og billigere finansiering.

 

Vi arbejder ud fra No Cure - No Pay princippet. Det betyder at kan vi, mod alt forventning, ikke finde en tilfredstillende løsning for jer, får i den uvildige rådgivning kvit og frit. Derudover er vi uafhængige af diverse banker og penge institutter. Netop derfor har vi udelukkende jeres bedste interesse i fokus. Det synes vi giver mening.

Andelsboligforening

Andelsboligforeningernes økonomi kan være meget forskellig og ejernes holdninger kan være forskellige, så det er meget svært at give nogle generelle råd, men vi prøver alligevel med nogle stykker:

  • Hovedparten af andelsboligforeningens lån bør være med fast rente
  • Jo højere belåning i ejendommen, jo mere bør der afdrages på lånene
  • Er der en belåning under 60 %, bør afdragene reduceres, hvilket kan give lavere husleje
  • Hvis belåningen bliver alt for lav, så bliver prisen høj for andelen og så skal en køber låne flere penge i banken til en højere rente, hvilket ikke er optimalt og kan forringe omsætligheden