Om Bofinans

Hvad står BoFinans for, og hvor er vi på vej hen?

Mission:

BoFinans’ mission er at hjælpe almindelige mennesker med at få styr på økonomien og forvalte deres værdier og formuer bedst muligt, for at de derigennem kan opnå tryghed, sikkerhed og størst mulig velfærd.
Vores fokus og kerneydelser tager derfor udgangspunkt i boligen, da økonomien omkring denne er noget af det, der fylder mest, og dermed er optimering af dispositionerne omkring boligøkonomien afgørende for følelsen af økonomisk tryghed og sikkerhed for de fleste. Alle vore rådgivere er derfor specialiserede indenfor finansiering af fast ejendom både i forbindelse med køb og salg og med hensyn til mere langsigtede strategier for gældspleje.

BoFinans ønsker at skabe stærke og varige relationer med kunderne ved at lytte, analysere og forstå deres situation og ønsker, og der ud fra anvise værdifulde, individualiserede løsninger på den korte og lange bane, som kan sikre kundens økonomiske uafhængighed og selvstændighed. Vore rådgivere er derfor også uddannede til af yde generel helhedsorienteret økonomisk rådgivning for private og selvstædige erhvervsdrivende hvilket også inkluderer rådgivning om forsikring, pension og investeringer. Er der brug for specialistrådgivning, så er der i BoFinans gruppen centralt placerede eksperter til rådighed indenfor disse områder.

De stærke relationer skal bygge på gensidig tillid og respekt opbygget gennem dialogen og via BoFinans’ levering af ydelser, der er kendetegnet ved kvalitet, ekspertise, grundighed, orden og værdi for kunden.
Det er vigtigt for BoFinans at vise sit værd, før der kræves honorar. BoFinans tilbyder altid et gratis uforpligtende møde, for derigennem af få afklaret, hvad mulighederne vil være for kunden i den givne situation.
Vi starter kun sager op, hvor vi er sikre på at skabe merværdi for kunderne.

BoFinans DNA:
 • BoFinans vil anvise løsninger, der indfrier kundernes individuelle mål bedst muligt.
 • BoFinans’ honorarer skal altid være realistiske og acceptable i forhold til den værdi ydelserne og løsningerne har haft for kunderne, og i forhold til de ressourcer BoFinans har bidraget med.
 • BoFinans er den uvildige rådgiver, der ikke har økonomisk interesse i at anbefale bestemte finansielle institutioners produkter og ydelser frem for andre.
 • BoFinans vil ud fra viden og erfaring omkring markedsniveau på omkostningssiden være en gevinst ved køb af fast ejendom, ved låneomlægninger og andre mere almindelige økonomiske dispositioner.
 • Kundens succes er BoFinans’ succes.
 • BoFinans rådgivning skal altid være etisk, moralsk og lovmæssigt uantastelig.
 • BoFinans medvirker ikke i svig og gældsundragelse.
Vision:

BoFinans’ vision er at blive den første og største landsdækkende kæde af uvildige finansielle rådgivere, der alle arbejder ud fra samme stærke etiske og moralske værdisæt med det overordnede mål, at styrke deres kunders økonomiske uafhængighed og selvstændighed.
BoFinans vil have +30 kontorer eller butikker med gennemsnitlig 3 rådgivere fordelt over landet i de største byer og vil være meget synlig både i gadebilledet, i medierne, på nettet og i de sociale medier.
BoFinans butikkerne varetager de lokale kunders tarv og arbejder kontinuerligt med at udvide den lokale kundeportefølje.
Hovedkontoret arbejder vedholdende med at styrke konceptet med udvikling af produkter og 'best practise', uddannelse, rationalisering og support af butikkerne.

Der er udviklet en stærk team spirit i BoFinans, hvor medarbejderne har stor loyalitet og føler, at de har et godt og meningsfyldt arbejde, hvor de har indflydelse på deres dagligdag og mulighed for at udvikle sig samt bidrage til udviklingen af BoFinans konceptet.

Synergier mellem butikker og hovedkontor bliver til stadighed styrket indenfor områderne:

 • Produkter og løsninger – central udvikling baseret på ideer fra alle i BoFinans gruppen - 'Best Practise'
 • Vidensdeling og ekspertise – ensartet viden og kernekompetencer hos rådgivere og sær-ekspertise centralt
 • Værktøjer og støttefunktioner – fælles, centralt udviklet og vedligeholdt
 • Uddannelse – finansielt- og økonomisk fagligt, ledelse, salg og marketing
 • Markedsføring – fælles platform, en del af noget større, alle medarbejdere bærer og formidler vort DNA
 • Omsætning – fælles interesse i øget omsætning gennem god service og rådgivning samt gode kundeoplevelser
 • Konceptudvikling – blive det oplagte valg til økonomisk rådgivning, skabe livstidskunder og tiltrække de bedste rådgivere